بایگانی‌ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

۰

بستن پورتهای USB به وسیله نرم افزار GFI ENDPOINT SECURITY(قسمت دوم)

روش بستن پورتهای USB به وسیله نرم افزار GFI ENDPOINT SECURITY بستن پورتهای USB در سازمان ها و ادارات دغدغه مهم مدیران و کارشناسان امنیت میباشد. در مقاله قبلی طریقه نصب نرم افزار GFI ENDPOINT...